מילים ולחן: יזהר אשדות

לא לאבד אותך
בשום מחיר בעולם