מילים: אלונה קמחי
לחן: יזהר אשדות

תו משירת הדולפין
חותך
בחמצן הלילי
רחש קולות מסתורין
עוטף
תינוקות ישנים

שקט
קסם
חלומות

הי
ילד המים
ילד הרוח
ילד השמש
פלא הבריאה
ילד התכלת
ילד הטוהר
ילד הזוהר

קול משחקי ליליות
אופף
את שנתך הקלה
שיר הדולפין במצולות
הוא אליך
כמו מילות התפילה

שקט
קסם
הזיות מלאך ללא ענן

הי
ילד המים
ילד הרוח
ילד השמש
פלא הבריאה
ילד התכלת
ילד הטוהר
ילד הזוהר

ולאור הנר
חלומך זוהר
בכתום בוער
בכחול עדין
בשירת דולפין

הי
ילד המים
ילד הרוח
ילד השמש
פלא הבריאה
ילד התכלת
ילד הטוהר
ילד הזוהר
פלא הבריאה
ילד המים
ילד הרוח
ילד השמש
פלא הבריאה
ילד התכלת
ילד הטוהר
ילד הזוהר