מילים: מאיר אריאל
לחן: יזהר אשדות

למה לא, למה לא
נפרוץ עכשיו את שגרתנו
למה לא, למה לא
שנתמרד קצת בהרגל
אמרי לי למה לא

למה לא, למה לא
שנעורר את ריגושנו
למה לא, למה לא
נמצא עצמנו מופתעים
אמרי לי למה לא

אין לי כוח למלחמות
יש לי חשק לאהבה
'אין לי כח למלחמות
יש לי יצר לאהבה
אין לי זין למלחמות
יש לי אומץ לאהבה
אין לי כח למלחמות
יש לי שכל לאהבה
אין לי דחף למלחמות
יש לי צורך באהבה

למה לא, למה לא
נפרוץ עכשיו את שגרתנו
למה לא, למה לא
שנתמרד קצת בהרגל
למה לא, למה לא
שנעורר את ריגושנו
למה לא, למה לא
נמצא עצמנו מופתעים
אמרי לי למה לא
תגידי למה לא

אין לי כוח למלחמות
יש לי חשק לאהבה
אין לי כח למלחמות
יש לי יצר לאהבה
אין לי זין למלחמות
יש לי אומץ לאהבה
אין לי כח למלחמות
יש לי שכל לאהבה
אין לי דחף למלחמות
יש לי צורך באהבה